Gezinshereniging - Inkomstenvraag

daniel2019
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

Gezinshereniging - Inkomstenvraag

#1 , 30 aug 2019 23:16

Hallo, ik ben onlangs getrouwd in België met mijn vriendin uit een niet-EU land. Dat is allemaal goed verlopen.

Maar nu zit ik met het volgende probleem : de bedoeling is om gezinshereniging aan te vragen om haar bij mij te laten wonen en dat ze hier ook kan gaan werken. Mijn woonst is mijn eigendom en ook afbetaald maar mijn probleem is dat ik niet de inkomensvereiste haal van DVZ doordat ik deeltijds werk (onvrijwillig) met inkomensgarantie uitkering.

Dus m.a.w. ik werk deeltijds en ben ook nog ingeschreven bij de VDAB voor een bijkomende job en ontvang een maandelijke uitkering om het tekort van mijn deeltijdse arbeid te compenseren. Dat komt samen maandelijks neer op ongeveer 1.395 Euro. Het gemeentehuis zegt me dat mijn aanvraag zowieso geweigerd zal worden. Is dat zo? Telt die inkomens garantie uitkering niet mee voor DVZ?

Dus is er gewoon geen optie om mijn vrouw hier bij mij te laten wonen? Kan een familielid eventueel een verbintenis tot tenlasteneming tekenen voor mijn vrouw? Mijn moeder die gepensioneerd is wil dit doen indien nodig

Hartelijk dank voor eventuele reacties

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Torenhoge juridische kosten vermijden? Kies dan voor de online juridische dienstverlening van Jureca. Je bespaart er tijd en geld dankzij telefonisch advies, automatische documenten en vele andere juridische diensten aan een vaste prijs. Gratis bijstand voor alle verkeersovertredingen en misdaden. Op zoek naar een advocaat? Ontvang vrijblijvend een offerte voor jouw juridische situatie – zowel ondernemers als particulieren. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Marcus Aurelius
Berichten: 1379
Juridisch actief: Nee

#2 , 31 aug 2019 07:46

Primo, indien je echtgenote bij je komt wonen, wat logisch is ingevolge huwelijk, zal je uitkering mogelijk verhoogd worden. Het onderzoek van de bestaansmiddelen moet zich baseren op het inkomen dat je hebt op het ogenblik van de gezinshereniging.

Stabiele en toereikende bestaansmiddelen
Richtlijn 2003/86/EG

De inkomensvereiste komt voort uit richtlijn 2003/86/EG over gezinshereniging met derdelanders, maar wordt in België ook toegepast op gezinshereniging met Belgen die geen gebruik maken van het vrij personenverkeer. Uit vaste rechtspraak volgt dat de inkomenseis voor Belgen richtlijnconform geïnterpreteerd moet worden nu de Belgische wetgever ervoor koos om Belgen op vlak van gezinshereniging op dezelfde wijze te behandelen als derdelanders. Volgens Europese richtlijn 2003/86/EG mogen lidstaten het bewijs vragen van “stabiele en regelmatige inkomsten die volstaan om het gezin te onderhouden, zonder een beroep te doen op de sociale bijstand van de gastlidstaat”. Volgens het Hof van Justitie gaat dit niet om bijzondere, individueel bepaalde of occasionele sociale bijstand maar om algemene, structurele sociale bijstand (HvJ C-578/08, Chakroun). In België kan een gezin met een inkomen van minstens 100% van het leefloon tarief ‘persoon met een gezin ten laste’ niet structureel ten laste vallen van de sociale bijstand in de zin van de Europese richtlijn, zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie.

De Belgische Verblijfswet

De Belgische Verblijfswet vereist “toereikende” bestaansmiddelen, waarbij bepaalde uitkeringen zijn uitgesloten, en waarbij het moet gaan om “stabiele en regelmatige” bestaansmiddelen.

Je Belgische echtgenoot of partner moet toereikende bestaansmiddelen hebben:

Volgens de Verblijfswet is dat zeker het geval als de Belgische echtgenoot of partner stabiele en regelmatige bestaansmiddelen heeft van minstens 120% van het leefloon tarief ‘persoon met een gezin ten laste’ (artikel 40ter § 2, lid 2, sub 1° Verblijfswet). Dat bedrag is gekoppeld aan de spilindex van de consumptieprijzen. Momenteel bedraagt dat 1.505,78 euro.
Onder de 1.505,78 euro mag DVZ de aanvraag gezinshereniging niet automatisch weigeren. DVZ moet dan eerst een individuele behoefteanalyse maken om te bepalen welke bestaansmiddelen nodig zijn om in de behoeften van het gezin te voorzien, zonder ten laste te vallen van de sociale bijstand (zie artikel 42, §1, tweede lid Vw). Je bezorgt best al bij je aanvraag gezinshereniging alle nuttige informatie en bewijzen over jullie financiële situatie aan DVZ: argumentatie met inkomsten en uitgaven waarom je gezin niet dreigt (structureel) ten laste te vallen van de sociale bijstand.
De volgende inkomsten tellen niet mee voor de berekening van de bestaansmiddelen:

leefloon
maatschappelijke dienstverlening
gezinsbijslag
wachtuitkering
overbruggingsuitkering
werkloosheidsuitkering, tenzij je Belgische echtgenoot of partner bewijst dat hij of zij actief werk zoekt. Je Belgische echtgenoot of partner moet niet bewijzen dat hij of zij actief op zoek is naar werk als hij of zij vrijgesteld is van de verplichting om beschikbaar te zijn op de arbeidsmarkt, conform artikel 89 en 98bis van het koninklijk besluit werkloosheidsreglementering van 25 november 1991 (Grondwettelijk Hof 26 september 2013, nr. 121/2013).
Het moet gaan om stabiele en regelmatige bestaansmiddelen. Om die reden weigert DVZ vaak inkomsten uit:

interimarbeid
arbeid tijdens de proefperiode
tijdelijke arbeidsovereenkomsten
een 'artikel 60 tewerkstelling'
Voor meer info, zie ons overzicht van rechtspraak over de bestaansmiddelenvoorwaarde voor gezinshereniging.
Als jij in orde bent met je ziekteverzekering is je echtgenote dit ook.

Ik raad je aan om contact op te nemen met de sociale dienst van je OCMW zodat zij uw dossier mee kunnen bepleiten bij het gemeentebestuur.

Vermits het hier gaat om een geldig huwelijk moet mijn inzien de overheid er mee op toezien dat jullie kunnen voldoen aan de Belgische wetten en dat is o.a. de mogelijkheid om een gezin te vormen, in casu samen wonen, in geval van huwelijk. U doet tenslotte toch ook geen beroep op financiële bijstand maar wel op de mogelijkheid om uw huwelijk te "consumeren", om het een beetje "lachwekkend" uit te drukken.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

mava105
Berichten: 18862
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#3 , 31 aug 2019 09:40

Hoe kan je in een Belgische gemeente voor de wet gehuwd zijn, als dezelfde gemeente uw echtgenote geen toestemming geeft bij u te wonen?

Reclame

Marcus Aurelius
Berichten: 1379
Juridisch actief: Nee

#4 , 31 aug 2019 10:16

Mava, die vraag heb ik me ook gesteld, maar vooral waarom is de echtgenote naar haar land teruggekeerd voor ze in België was ingeschreven?
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

CityBird
Berichten: 420

#5 , 31 aug 2019 11:17

Hoe kan je in een Belgische gemeente voor de wet gehuwd zijn, als dezelfde gemeente uw echtgenote geen toestemming geeft bij u te wonen?
Ken de wetgeving terzake in Begie niet, maar in veel landen zijn dit twee volledig onafhankelijke dingen.

daniel2019
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

#6 , 31 aug 2019 16:55

Hartelijk dank voor de reacties.

Waarom is mijn echtgenote na het huwelijk naar haar land terugggekeerd? Om in orde te blijven met de 90/180 dagen regel in de Schengenzone. Die mogen niet overtreden worden want dan heb je ook miserie aan de grenzen in andere Schengenlanden.

En uiteraard hebben we na het huwelijk niet meteen de procedure voor gezinshereniging (wat gelijk staat aan inschrijven hier op mijn adres) gestart omdat ik toen al twijfelde over mijn inkomensvereiste. Ik heb schrik voor een negatief advies van DVZ want dan rest mij enkel nog advokaat en dat zal ook veel kosten zonder garantie dat het dan wel zal lukken.

Die dame op het gemeentehuis zei me dat ik maar een fulltime job moest zoeken en mijn huidige job verlaten om zo in orde te zijn met het minimumbedrag van 1,505 EUR inkomensvereiste voor DVZ maar ik doe mijn job al 5 jaar en doe hem graag. Kan ik toch zomaar niet laten vallen.

En kan mijn moeder in het slechtste geval geen papier tekenen dat zij mijn vrouw ten laste neemt?

Marcus Aurelius
Berichten: 1379
Juridisch actief: Nee

#7 , 31 aug 2019 18:32

Je bezit tenslotte ook een eigen woning die niet meer door een hypotheek is belast. Dit geeft toch ook al zekerheid. Zoals ik reeds stelde, neem contact op met de sociale dienst van het OCMW, leg hun de situatie uit en vraag hun om een attest waaruit blijkt dat je inkomen hoger ligt dan het leefloon met echtgenote ten laste waardoor je niet aan de inkomstenvoorwaarde van het leefloon voldoet. Lees mijn eerste antwoord nog eens grondig. Zo bewijs je dat je geen beroep moet doen op Belgische bijstand. Uw moeder kan moeilijk uw echtgenote ten laste nemen gezien het toch de bedoeling is dat uw echtgenote met u gaat samenwonen.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

daniel2019
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

#8 , 31 aug 2019 19:40

Beste Marcus Aurelius, bedankt voor uw advies. Ik zal dit doen en langsgaan bij OCMW

Betreffende mijn moeder : haar gezondheidstoestand is niet zo goed meer en ik zou haar eventueel bij mij laten komen wonen zodat ik en mijn buitenlandse vrouw kunnen zorgen voor haar. Dat zou dan betekenen dat mijn moeder ook hier bij mij zou gedomicilieerd zijn. Zou ik dan haar inkomen (pensioen en handicapuitkering) kunnen toevoegen aan mijn inkomsten voor gezinshereniging? Of maakt dit geen verschil uit?

Marcus Aurelius
Berichten: 1379
Juridisch actief: Nee

#9 , 31 aug 2019 19:48

Het zijn eigen inkomsten aan uw moeder en tellen niet mee voor de bestaansmiddelenondergrens gezinshereniging. Wel goed bevragen of samenwoonst van uw moeder met uw gezin invloed kan hebben op haar inkomen. Indien zij geen IGO heeft, heeft jullie inkomen geen invloed op haar pensioen. Qua FOD kan u best even contact zoeken met de sociale dienst van uw ziekenfonds of de sociale dienst van het O.C.M.W.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

mava105
Berichten: 18862
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#10 , 31 aug 2019 20:00

Uw moeder kan moeilijk uw echtgenote ten laste nemen gezien het toch de bedoeling is dat uw echtgenote met u gaat samenwonen.
Toen mijn zoon trouwde met zijn huidige echtgenote, een Cypriotische, hebben wij ook een borgstelling getekend voor haar en dat voor gedurende 3 jaar. Dat was ondertussen 13 jaar geleden. Nooit moeten gebruik van maken, want ze had meer diploma's dan de meeste landgenoten, en had dus onmiddellijk zeer goed betaald werk.

daniel2019
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

#11 , 31 aug 2019 22:35

Dus als ik het goed begrijp, moest mijn moeder met ons samenwonen, zou enkel die borgstelling ondertekenen waarover mava105 spreekt, positieve invloed kunnen hebben op de gezinshereniging? Of maakt dat ook weer geen verschil uit?

En indien de gezinshereniging toch geweigerd word, moet mijn vrouw dan onmiddelijk het land uit? En mag zij nog terugkomen nadien? Want de gezinshereniging duurt 6 maanden en indien dat geweigerd is betekent het dat zij dan illegaal in het land is want ze heeft maar recht op 3 maanden verblijf maximum visumvrij

Nogmaals bedankt voor jullie hulp!

mava105
Berichten: 18862
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#12 , 01 sep 2019 08:57

Mijn zoon woonde niet meer met ons samen, maar was in zijn appartement in Brussel gedomicilieerd

Marcus Aurelius
Berichten: 1379
Juridisch actief: Nee

#13 , 01 sep 2019 11:14

Ga nog maar niet van het ergste uit. Geloof dat je de gezinshereniging zal lukken en volg eerst de procedure die ik je heb voorgesteld. Hou ons op de hoogte zodat we je steeds tussentijds tips kunnen geven.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

daniel2019
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

#14 , 01 sep 2019 15:45

Bedankt Marcus en Mava. Ik zal hoe dan ook laten weten hoe het afgelopen is binnen een aantal maanden

Terug naar “Administratief recht”