Contract verbreken, maar wanneer kan ik daar weg?

jeroenie
Topic Starter
Berichten: 14

Contract verbreken, maar wanneer kan ik daar weg?

#1 , 25 feb 2020 11:49

Mijn vriendin en ik willen naar een grotere woning en daarom willen wij het contract verbreken.
Echter stel ik vast dat dit contract beetje raar in elkaar zit.

de termijn:
Dit huurcontract word toegestaan voor de duur van één jaar, aanvang 1 april 2019, eindigend 31 maart 2020
Beiden kunnen dit contract beeindigen, mits vooropzeg van 3maand.

Wanneer partijen daarvan geen gebruik maken, wordt de huuroverenkomst omgezet in een lopende overeenkomst van 9jaar, aanvang nemend op de oorspronkelijke aanvangsdatum. vanaf dan opzeggingstermijn 3maand per aangetekend schrijven en verbrekeingsvergoeding van 3-2-1j met 3-2-1maand huur.

En dan staat er nog eens... de huurder kan van dan af eveneens het huurcontract beeindigen mits inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake en een opzeggingstermijn van minstens zes maand per aangetekend schrijven.


Zitten wij nog in het eerste jaar contract? Hoelang moeten wij nog in de woning blijven? Ik geraak er zelf niet aan uit?
Kan een contract van een jaar omgezet worden naar een meerjarig contract? ik dacht dat een jaarcontract slechts verlengd kon worden tot max 3jaar?
en wat doe ik met de opzegtermijn van 3maand en dan de 6maand?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Wil je een analyse van jouw juridische situatie? Jureca staat voor je klaar. Bestel eenvoudig online en bespaar. All-in prijs €125. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
D0gD0g
Berichten: 448
Juridisch actief: Nee

#2 , 25 feb 2020 12:06

U hebt een kort lopend contract van 1 jaar lopende tot 31 maart 2020
U of verhuurder heeft niet opgezegd 3 maanden voor de vervaldag.
Dus nu opzeggen kan in principe niet meer wegens te laat.
Vanaf 1 april 2020 zit u dus met een langlopend contract van 9 jaar.
Indien u dat wil opzeggen zit u in het 2e jaar van een 9 jarig contract en dient u naast een opzeg van 3 maanden een verbrekingsvergoeding van 2 maanden te betalen.
Let wel, bovenstaand is indien uw huurcontract geregistreerd is.
Als het niet geregistreerd is kan u weg zonder opzegvergoeding en zonder verbrekingsvergoeding.
Een aangetekende zending met de dag wanneer u het pand verlaat is voldoende.
Maak van het verklikken van burgers een beroep, de werkloosheid is dan op slag opgelost.

scorpioen
Berichten: 8626
Juridisch actief: Nee

#3 , 25 feb 2020 14:03

Sedert 1 januari 2020 is dit een overeenkomst van negen jaar, ingegaan op 1 april 2019
Cass., 9 oktober 2014,
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_d ... 31&lang=NL
Cass., 30 januari 2017,
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_d ... 97&lang=NL

Als de huurovereenkomst geregistreerd is kan u nu al opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden. De overeenkomst eindigt in het tweede jaar en u moet een vergoeding betalen van twee maanden huur.

Reclame

mava105
Berichten: 19010
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#4 , 25 feb 2020 15:37

Sedert 1 januari 2020 is dit een overeenkomst van negen jaar, ingegaan op 1 april 2019
Is dat niet pas het geval vanaf 1 april.? We zijn nog maar 25/02/2020, zodat het contract van negen jaar pas invoege gaat op 1 april, maar met aanvangsdatum 1 april 2019.

scorpioen
Berichten: 8626
Juridisch actief: Nee

#5 , 25 feb 2020 15:40

Hof van Cassatie:
Uit artikel 3 van de bijzondere regels met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder, vervat in artikel 2 van de wet van 20 februari 1991, volgt dat de huurovereenkomst van korte duur, bij ontstentenis van een opzegging binnen de bij § 6, vierde lid, bepaalde termijn, geacht wordt te zijn gesloten voor een duur van negen jaar en onderworpen is aan de §§ 1 tot 5, van dat artikel te rekenen van de eerste dag van de derde maand voorafgaand aan het verstrijken van de in de aanvankelijke overeenkomst bepaalde duur.

D0gD0g
Berichten: 448
Juridisch actief: Nee

#6 , 25 feb 2020 16:10

Hof van Cassatie:
Uit artikel 3 van de bijzondere regels met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder, vervat in artikel 2 van de wet van 20 februari 1991, volgt dat de huurovereenkomst van korte duur, bij ontstentenis van een opzegging binnen de bij § 6, vierde lid, bepaalde termijn, geacht wordt te zijn gesloten voor een duur van negen jaar en onderworpen is aan de §§ 1 tot 5, van dat artikel te rekenen van de eerste dag van de derde maand voorafgaand aan het verstrijken van de in de aanvankelijke overeenkomst bepaalde duur.
Toch een vraagje scorpioen, Wat u hier aanhaalt geld dat ook in contracten onder het Vlaamse huurdecreet?
Maak van het verklikken van burgers een beroep, de werkloosheid is dan op slag opgelost.

Mateuto
Berichten: 32
Juridisch actief: Ja
Locatie: Waregem

#7 , 25 feb 2020 16:44

Is uw contract geregistreerd?

Nee: dan is er geen probleem en kan u de overeenkomst verbreken zonder opzegtermijn of vergoeding. Gewoon een aangetekende zending is voldoende ("De huurder brengt de verhuurder op de hoogte van de opzegging, die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan.")

Ja: dan zit u inderdaad bij gebreke van tijdige opzegging, in een 9-jarig contract. Er zal dus een opzeggingstermijn van 3 maanden in acht genomen moeten worden en u zal een vergoeding van 2 maanden huur moeten betalen.

D0gD0g
Berichten: 448
Juridisch actief: Nee

#8 , 26 feb 2020 08:58

Is uw contract geregistreerd?

Nee: dan is er geen probleem en kan u de overeenkomst verbreken zonder opzegtermijn of vergoeding. Gewoon een aangetekende zending is voldoende ("De huurder brengt de verhuurder op de hoogte van de opzegging, die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan.")

Ja: dan zit u inderdaad bij gebreke van tijdige opzegging, in een 9-jarig contract. Er zal dus een opzeggingstermijn van 3 maanden in acht genomen moeten worden en u zal een vergoeding van 2 maanden huur moeten betalen.
Is er nog iemand die het wil herhalen?
Maak van het verklikken van burgers een beroep, de werkloosheid is dan op slag opgelost.

scorpioen
Berichten: 8626
Juridisch actief: Nee

#9 , 26 feb 2020 14:46

Toch een vraagje scorpioen, Wat u hier aanhaalt geld dat ook in contracten onder het Vlaamse huurdecreet?
Ja.
De tekst van de Woninghuurwet en van het Vlaams Huurdecreet zijn hetzelfde.

D0gD0g
Berichten: 448
Juridisch actief: Nee

#10 , 26 feb 2020 17:01

Dus TS Als u morgen een aangetekende brief stuurt word die vrijdag aangeboden.
Dan bent u net op tijd om 3 maanden op te zeggen, Maart,April, Mei.
Uw einddatum van uw opzeg valt dan in het 2é jaar van uw nu 9 jarig huurcontract.
U dient dan bijkomend 2 maanden verbrekingsvergoeding te betalen op het einde van uw opzegperiode tijdens de overdracht van sleutels en opmaak van de plaatsbeschrijving.
Of u maakt schriftelijk een andere afspraak met uw verhuurder.
Maak van het verklikken van burgers een beroep, de werkloosheid is dan op slag opgelost.

bosprocureur
Berichten: 4712

#11 , 27 feb 2020 09:44

Gebruik ineens een aangetekende brief met antwoordkaart.

Kost net iets meer, maar geeft meer zekerheid over datum van aanbieden; het zou spijtig zijn dat u een extra maand aan uw been zou hebben door zo'n detail :(

jeroenie
Topic Starter
Berichten: 14

#12 , 02 mar 2020 10:57

Opzeg werd netjes onderling geregeld met de verhuurder, maar nu botsen we dan toch op een probleem, maar daarvoor werd een nieuw topic aangemaakt.

Terug naar “Huren”