verven bij einde huurcontract

kampeerder
Topic Starter
Berichten: 17
Juridisch actief: Nee

verven bij einde huurcontract

#1 , 28 jan 2020 16:38

Er worden tegenstrijdige dingen vertelt over het al dan niet verven bij einde van een huurcontract.

Dient de huurder nu te verven of is dit voor de verhuurder.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Wil je een analyse van jouw juridische situatie? Jureca staat voor je klaar. Bestel eenvoudig online en bespaar. All-in prijs €125. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Ghentian
Berichten: 707
Juridisch actief: Ja

#2 , 28 jan 2020 16:56

Op die vraag kunnen dan ook verschillende antwoorden gegeven worden afhankelijk van de situatie voor en na.

Als na de plaatsbeschrijving de huurder een muur in een andere kleur heeft gezet, moet dit bij het einde van de huur hersteld worden in de oorspronkelijke staat - de staat van bij de plaatsbeschrijving dus.

Anders is het wanneer er nood is aan schilderwerken door slijtage - dit is ten laste van de verhuurder. De huurder draait niet op voor schade ten gevolge van slijtage of verouderingen.

Je zal wat meer informatie moeten geven.
Een blote eigenaar heeft geen vruchtgebruik; een naakte eigenaar geen kleren.

kampeerder
Topic Starter
Berichten: 17
Juridisch actief: Nee

#3 , 28 jan 2020 17:12

De woning was volledig vers geschilderd bij aanvang van huurcontract.

Bij uittrede van contract waren er overal vieze vegen van handen die langs de muren geveegd hadden; vlekken op de plafonds van een bal tegen te kaatsen e.d.

Kunnen we vragen om te schilderen, bij aanvang was alles netjes. Volgens huurder is dit slijtage na 3 jaar bewoning.

Reclame

mava105
Berichten: 19010
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#4 , 28 jan 2020 17:39

Dat is geen slijtage meer maar bevuiling. De huurder had dat kunnen afwassen. Dus kosten voor de HUURDER Slijtage is pas na 8-9 of 10 jaar, afhankelijk van de gebruikte verf.

Franciscus
Berichten: 34021

#5 , 28 jan 2020 17:41

Kan ook in het contract staan dat bij einde huur alles moet geschilderd worden.

D0gD0g
Berichten: 449
Juridisch actief: Nee

#6 , 29 jan 2020 08:19

Kan ook in het contract staan dat bij einde huur alles moet geschilderd worden.
Inderdaad, kan in uw contract vermeld staan dat alles moet geschilderd worden.
Het is dan wel toepasselijk, dat ook bij intrede in de nieuwe woonst ook alles geschilderd is.
Maak van het verklikken van burgers een beroep, de werkloosheid is dan op slag opgelost.

scorpioen
Berichten: 8626
Juridisch actief: Nee

#7 , 29 jan 2020 11:26

Vlaams Woninghuurdecreet
Art. 25. Onderhouds- en herstellingsplicht verhuurder
De verhuurder is verplicht het goed zo te onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het verhuurd is.
De verhuurder doet gedurende de huurtijd alle herstellingen die nodig zijn, behalve de herstellingen die ten laste van de huurder zijn.

Art. 26. Onderhouds- en herstellingsplicht huurder
De huurder is verantwoordelijk voor de kleine herstellingen. Daarnaast moet de huurder instaan voor enerzijds de herstellingen die nodig zijn door een gebruik in strijd met de bestemming of met een gebruik als een goede huisvader en anderzijds voor de herstellingen die nodig zijn door een tekortkoming aan zijn meldingsplicht bedoeld in artikel 28, § 2, tenzij hij aantoont dat de verhuurder zonder melding tijdig kennis had van de nodige herstellingen. Herstellingen die alleen nodig zijn door ouderdom of overmacht, zijn echter ten laste van de verhuurder.
De Vlaamse Regering stelt een lijst vast van kleine herstellingen, die in elk geval als kleine herstellingen moeten worden beschouwd.
De partijen kunnen overeenkomen om de herstellingsplicht van de huurder, vermeld in het eerste lid, te beperken of uit te sluiten.
7 DECEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet
Bijlage: lijst van kleine herstellingen,[ten laste van de huurder] vermeld in artikel 26, tweede lid van het Vlaams Woninghuurdecreet,
3.1.1.3. het schilderwerk in goede staat onderhouden (vegen, vuil, vetplekken, tekeningen,... verwijderen en schade aan de muur (putten, gaten,...) herstellen).
Kleurverschil door meubels of kaders valt niet onder de verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder moet herschllderen als hij moeilijk overschilderbare kleuren heeft gekozen.
Bepalen dat de huurder op het einde van de huur alles moet herschilderen is in strijd met deze bepalingen.

Ghentian
Berichten: 707
Juridisch actief: Ja

#8 , 29 jan 2020 11:37

Vlaams Woninghuurdecreet
Art. 25. Onderhouds- en herstellingsplicht verhuurder
De verhuurder is verplicht het goed zo te onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het verhuurd is.
De verhuurder doet gedurende de huurtijd alle herstellingen die nodig zijn, behalve de herstellingen die ten laste van de huurder zijn.

Art. 26. Onderhouds- en herstellingsplicht huurder
De huurder is verantwoordelijk voor de kleine herstellingen. Daarnaast moet de huurder instaan voor enerzijds de herstellingen die nodig zijn door een gebruik in strijd met de bestemming of met een gebruik als een goede huisvader en anderzijds voor de herstellingen die nodig zijn door een tekortkoming aan zijn meldingsplicht bedoeld in artikel 28, § 2, tenzij hij aantoont dat de verhuurder zonder melding tijdig kennis had van de nodige herstellingen. Herstellingen die alleen nodig zijn door ouderdom of overmacht, zijn echter ten laste van de verhuurder.
De Vlaamse Regering stelt een lijst vast van kleine herstellingen, die in elk geval als kleine herstellingen moeten worden beschouwd.
De partijen kunnen overeenkomen om de herstellingsplicht van de huurder, vermeld in het eerste lid, te beperken of uit te sluiten.
7 DECEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet
Bijlage: lijst van kleine herstellingen,[ten laste van de huurder] vermeld in artikel 26, tweede lid van het Vlaams Woninghuurdecreet,
3.1.1.3. het schilderwerk in goede staat onderhouden (vegen, vuil, vetplekken, tekeningen,... verwijderen en schade aan de muur (putten, gaten,...) herstellen).
Kleurverschil door meubels of kaders valt niet onder de verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder moet herschllderen als hij moeilijk overschilderbare kleuren heeft gekozen.
Bepalen dat de huurder op het einde van de huur alles moet herschilderen is in strijd met deze bepalingen.
De huurovereenkomst is 3 jaar geleden gesloten, dus het Vlaams huurdecreet is niet van toepassing in dit geval.
Een blote eigenaar heeft geen vruchtgebruik; een naakte eigenaar geen kleren.

scorpioen
Berichten: 8626
Juridisch actief: Nee

#9 , 29 jan 2020 13:03

Wanneer de Woninghuurwet van toepassing is:
25 APRIL 2007. - Wet houdende diverse bepalingen (IV). Publicatie Belgisch Staatsblad 8 mei 2007
Art. 101. In artikel 2 van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 20 februari 1991 en gewijzigd bij de wet van 13 april 1997, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
[...]
3° er wordt een § 2 ingevoegd, luidende :
" § 2. Met toepassing van de artikelen 1720, 1754 en 1755 van het Burgerlijk Wetboek op de huurovereenkomsten geregeld door deze afdeling, is de verhuurder verplicht tot alle herstellingen, andere dan de huurherstellingen. Deze herstellingen andere dan de huurherstellingen kunnen door de Koning worden gedefinieerd, bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Deze bepalingen hebben een dwingend karakter en zullen uitwerking hebben voor de huurovereenkomsten die ondertekend worden na de inwerkingtreding van dit artikel. ".
Dit geldt dus voor overeenkomsten afgesloten na 18 mei 2007 en komt overeen met wat in het Vlaams Woninghuurdecreet staat.

In overeenkomsten afgesloten voor die datum is een clausule dat de huurder opnieuw moet verven bij het einde van de huur rechtsgeldig. Dergelijke clausule wordt door de rechtspraak zeer beperkend geïnterpreteerd. Het hangt er dus van af wat er juist overeengekomen werd

D0gD0g
Berichten: 449
Juridisch actief: Nee

#10 , 29 jan 2020 13:43

Een huurcontract in mensentaal zou al veel van deze problemen oplossen. Te veel wetsregels die dan nog veelal in juridische context gegoten zijn, is voor een doorsnee burger niet goed verstaanbaar.
Gebrek aan betaalbare woningen en het niet verstaanbare van diverse contracten verhogen de druk om toch maar te tekenen zonder het contract goed te lezen, in de veronderstelling dat het een gewoon doorsnee contract is. Pijnlijk is het voor de burger die huurt en ook voor de eigenaar die verhuurt als er zich problemen voordoen. Men kan toch moeilijk om een huis of appartement te gaan huren een deskundige of een advocaat onder de arm nemen, om te weten of het contract en de clausules voldoen aan de wetgeving. Laat ons dan nog maar zwijgen over de staat van het pand.
Maak van het verklikken van burgers een beroep, de werkloosheid is dan op slag opgelost.

Terug naar “Huren”