Verjaringstermijn invordering penale geldboete

Mobius
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

Verjaringstermijn invordering penale geldboete

#1 , 07 sep 2019 14:00

Beste

Ik heb in augustus een aanzegging van een uitvoerend beslag onder derden gehad in handen van mijn werkgever (loonbeslag).

Het betreft allen verkeersovertredingen uitgesproken door de Pol.Rb.

Vonnissen dd. 2009 en 2013 zijn deze verjaard conform art.92-93 Sw.?


Alvast bedankt

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Torenhoge juridische kosten vermijden? Kies dan voor de online juridische dienstverlening van Jureca. Je bespaart er tijd en geld dankzij telefonisch advies, automatische documenten en vele andere juridische diensten aan een vaste prijs. Gratis bijstand voor alle verkeersovertredingen en misdaden. Op zoek naar een advocaat? Ontvang vrijblijvend een offerte voor jouw juridische situatie – zowel ondernemers als particulieren. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Marcus Aurelius
Berichten: 1379
Juridisch actief: Nee

#2 , 07 sep 2019 14:26

Vermits hier is overgegaan tot loonoverdracht heeft u de gevorderde boetes niet betaald of geen moeite gedaan om ze te betalen. Nu komen er enkel maar kosten bij.

Heeft u liever een vervangende gevangenisstraf????

Titel
16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer. (genoemd "de wegverkeerswet")
(NOTA : art. 38, § 3, gewijzigd met ingang op een onbepaalde datum bij <W 2007-06-04/33, art. 3, 2°, 020; Inwerkingtreding : onbepaald>)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-11-1990 en tekstbijwerking tot 22-08-2019)

Publicatie : 27-03-1968 nummer : 1968031601 bladzijde : 3146
Dossiernummer : 1968-03-16/31
Inwerkingtreding : 06-04-1968

HOOFDSTUK V. - VERJARING.

Art. 68. <W 1990-07-18/37, art. 35, 002; Inwerkingtreding : 01-12-1994, zie KB 1994-11-21/33, art. 3> De strafvordering die het gevolg is van een overtreding van deze wet alsmede van de ter uitvoering ervan vastgestelde besluiten, verjaart door verloop van [1 twee jaar]1 te rekenen van de dag waarop de overtreding is begaan; deze termijn bedraagt evenwel drie jaar te rekenen van de dag waarop de overtreding is begaan voor overtredingen van artikel 30, § 1 (en § 3), 33, 34, § 2(, 35 [2 , 37/1, § 4, 37bis, § 1, 1° en 4° tot 6°, en 48]2). <W 1999-03-16/34, art. 12, 007; Inwerkingtreding : 09-04-1999> <W 2005-07-20/52, art. 24, 014 ; Inwerkingtreding : 31-03-2006>
----------
(1)<W 2018-03-06/04, art. 25,1°, 042; Inwerkingtreding : 15-02-2018>
(2)<W 2018-03-06/04, art. 25,2°, 042; Inwerkingtreding : 01-07-2018>

Verjaringen kunnen gestuit worden.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Mobius
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#3 , 07 sep 2019 14:38

Geldt dit artikel ook voor wat betreft de verjaring van de strafuitvoering.
Bvb. bevel tot betalen door fiscus, uitvoerend beslag onder derden...

Reclame

Marcus Aurelius
Berichten: 1379
Juridisch actief: Nee

#4 , 07 sep 2019 14:59

------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Inazuma
Berichten: 5919
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#5 , 07 sep 2019 15:57

Ik heb in augustus een aanzegging van een uitvoerend beslag onder derden gehad in handen van mijn werkgever (loonbeslag).

Het betreft allen verkeersovertredingen uitgesproken door de Pol.Rb.
Vonnissen dd. 2009 en 2013 zijn deze verjaard conform art.92-93 Sw.?
Verjaringstermijn voor de boetes (ttz de strafuitvoering) is doorgaans: 5jaar (geldboete ≥26 euro uitgesproken)


WAT ZIJN DE VERJARINGSTERMIJNEN?

De termijn die dient te verlopen opdat de verjaring zou intreden is afhankelijk van de straf:
een criminele straf verjaart 20 jaar na de veroordeling
een correctionele straf verjaart 5 jaar na de veroordeling (als het een straf van minder dan 3 jaar is) en 10 jaar na de veroordeling (als het een straf van meer dan 3 jaar is)
een politiestraf verjaart 1 jaar na de veroordeling


Politiestraffen zijn straffen inhoudende een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen, een boete van 1 tot 25 euro (te vermeerderen met de opdeciemen) of een werkstraf van 20 tot45 uur.


Voor de gerechtskosten echter 10 jaar


Hebt u ooit iets betaald, een afbetalingsplan begonnen , ...
Want dat stuitte de verjaring , u moet dan de verjaringstermijn terug beginnen tellen van de laatste, zelfs gedeeltelijke, storting.


Kijk eerst na of het ook over de boetes zelf gaat, of enkel over de gerechtskosten.


Indien niet gestuit en Ontvanger boetes probeert te innen die eigenlijk al verjaard zijn:

Laat de ontvanger weten dat u
- bezwaar aantekent tegen de inning bij loonsbeslag van de volgens u verjaarde penale boeten
- de niet verjaarde gerechtskosten wenst te betalen

Inazuma
Berichten: 5919
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#6 , 07 sep 2019 16:02

Vermits hier is overgegaan tot loonoverdracht heeft u de gevorderde boetes niet betaald of geen moeite gedaan om ze te betalen. Nu komen er enkel maar kosten bij.
De overheid heeft jaren nagelaten de penale boetes te innen, of er bitter weinig moeite voor gedaan.

Dat probeert de overheid nu alsnog in te halen met pogingen om zelfs al lang verjaarde boetes toch nog proberen te innen via de belastingen.
Die frats is intussen al een paar jaar bezig.
Wie toch betaalt in zo'n geval, is zijn centen definitief kwijt ...

Titel
16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer. (genoemd "de wegverkeerswet")

HOOFDSTUK V. - VERJARING.
Dat is de verjaring van de strafvordering, de vervolging.

Niet van de strafuitvoering (inkasseren van de boetes) achteraf.

Marcus Aurelius
Berichten: 1379
Juridisch actief: Nee

#7 , 07 sep 2019 16:41

Inazuma, misschien toch eens mijn link lezen.

Het uitgebreide antwoord is naar aanleiding van de startvraag van de T.S.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Inazuma
Berichten: 5919
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#8 , 07 sep 2019 19:27

Inazuma, misschien toch eens mijn link lezen.

Het uitgebreide antwoord is naar aanleiding van de startvraag van de T.S.
Dat "uitgebreid antwoord" verwijst naar de strafvordering:
TTZ: Hoe lang vraagsteller kon vervolgd worden.
Dat stadium is al lang voorbij en is ook niet wat gevraagd werd.


De link geeft de verjaring van de strafUITVOERING, daarbij inbegrepen de inning van de penale boetes.
Die heb ik zelfs gebruikt en wat uitgebreid ...

De Valk
Berichten: 14
Juridisch actief: Nee

#9 , 12 sep 2019 00:14

Pikant detail:
Ik had een afbetalingsplan voor een VSBG en nadat ik deze volledig had betaald heb ik de betalingen voortgezet met de opmerking dat de fiscus dit mocht beschouwen als een afbetaling van de penale boeten.

Na het bovenvermeld beslag heb ik hun de vraag gesteld waarom ze dat deden vermits ik toch 30 euro per maand betaalde.

Hun antwoord was duidelijk : voor die 30 euro werd nooit een afbetalingsplan opgesteld en dat weerhield hun dus niet om het beslag te leggen.

Waarschijnlijk gaan zij nu ervan gebruik maken om te zeggen dat die betalingen de verjaring hebben gestuit.

Welk verweer heb ik daar nog tegen (juridisch gezien).

Inazuma
Berichten: 5919
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#10 , 12 sep 2019 12:32

Posten onder 2 verschillende gebruikersnamen op JF mag, maar maakt het er niet eenvoudiger op om te volgen Mobius / De Valk ...
Ik had een afbetalingsplan voor een VSBG en nadat ik deze volledig had betaald heb ik de betalingen voortgezet met de opmerking dat de fiscus dit mocht beschouwen als een afbetaling van de penale boeten.
Anders gezegd: u hebt dus afbetalingen gedaan van de penale schuld ... en die hebben de verjaring gestuit.

Waarschijnlijk gaan zij nu ervan gebruik maken om te zeggen dat die betalingen de verjaring hebben gestuit.
Welk verweer heb ik daar nog tegen (juridisch gezien).
Weinig of niets
De verjaringstermijn begint nu te lopen van de laatste dergelijke afbetaling

De Valk
Berichten: 14
Juridisch actief: Nee

#11 , 13 sep 2019 17:17

We kunnen u meedelen dat de vordering voor de uitvoering van een vonnis verjaart na 10 jaar.
De vorderingen zijn sowieso niet verjaard of is men fout?

Inazuma
Berichten: 5919
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#12 , 13 sep 2019 18:57

We kunnen u meedelen dat de vordering voor de uitvoering van een vonnis verjaart na 10 jaar.
De vorderingen zijn sowieso niet verjaard of is men fout?
En die quote komt van waar ?
"Men" ?

Lijkt me dat deze (standaard) formulering bewust vaag gehouden wordt.


Dat de verjaringstermijn 5 jaar is voor de boetes, en 10 jaar voor de gerechtskosten hadden we u hier al verteld.
Maar wel met de aanvulling dat gedeeltelijke betaling die termijnen stuit (opschuift) ...


Zonder betalingen waren de penale boetes verjaard.
Gerechtskosten van 2009 mogelijk ook, maar van 2013 in geen geval.

De Valk
Berichten: 14
Juridisch actief: Nee

#13 , 15 sep 2019 02:06

Antwoord van de juridische dienst van Test-Aankoop

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”