Wedstrijdreglement fotowedstrijd - intellectuele eigendomsrechten

armae
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Wedstrijdreglement fotowedstrijd - intellectuele eigendomsrechten

#1 , 6 maand 1 week geleden (08 aug 2019 15:15)

Dag,

Ik heb een vraag omtrent een (gratis) online fotografie wedstrijd. In het reglement zijn volgende bepalingen opgenomen:

Artikel 9 : intellectuele eigendommen

De deelnemers verklaren en garanderen de « Organisator » over de volledige intellectuele eigendommen –en auteursrechten te beschikken van de ingezonden foto’s en er tevens de enige auteur van te zijn. De deelnemers vrijwaren de « Organisator » tegen elk verhaal van welke aard ook in verband met de exploitatie, het reproduceren en gebruik van de foto’s die zij indienen bij de jury. Deelnemers verklaren dat indien een persoon of personen op de foto afgebeeld staan, dat ze de toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren.

Artikel 10 : overdracht van intellectuele eigendomsrechten

De deelnemers dragen - voor de duur van de wettelijke bescherming – hun auteursrechten op de foto’s, ingediend bij de jury, over aan de « Organisator » en verlenen de « Organisator » bijgevolg de toestemming om ze op alle mogelijke manieren te gebruiken en in het bijzonder ze ten toon te stellen voor artistieke of commerciële doeleinden, ze te reproduceren, via gelijk welk medium, promotioneel of publicitair, ze op te nemen in haar gegevensbank, haar historische archieven, op internetsites, in promotionele of publicitaire audiovisuele programma’s, zonder dat deze opsomming limitatief is.

De deelnemers verlenen de « Organisator » ook de toestemming om hun foto’s aan te wenden met of zonder vermelding van hun naam met dien verstande dat de « Organisator » er op haar beurt van afziet een andere auteursnaam te vermelden.

Deze overdracht van rechten is derhalve overeengekomen voor alle exploitatievormen, in ruil voor de kans die de deelnemers aan de wedstrijd geboden wordt om geselecteerd te worden en van de voorziene voordelen en prijzen te kunnen genieten. De overdracht geldt voor alle ingezonden foto’s, met inbegrip van deze die niet zullen geselecteerd worden.

Niettegenstaande de aldus overeengekomen overdracht, is de « Organisator » er niet toe gehouden in ingediende foto’s ook daadwerkelijk aan te wenden.


Ik stel me voornamelijk vragen bij artikel 10: betekent dit dat ik volledig mijn intellectuele eigendomsrechten afsta voor elke foto die ik zou inzenden, ongeacht of deze foto wint? M.a.w. kan ik na inzenden mezelf niet meer "eigenaar" noemen van deze foto('s) en deze dus later zelf niet meer verkopen bijvoorbeeld? Dit lijkt me wel verregaand?

Zijn dergelijke bepalingen standaard, en gebruikelijk bij gratis wedstrijden? Of pas ik beter op om hiermee deel te nemen?

Alvast bedankt!

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.